Videomöten DK 9


On-line video kurser i DK 9. Självstudier.
Videornas innehåll:

Siffrorna i parantes hänvisar till Kurskompendium DK9.


Standard Garment Styling.  

Video 1, 49:26 min:  

Skapa en modell (s.10-13)

Anpassning av modellen (s. 13-15)

Att forma armkullen (s. 15-17)

Skriv ut (s. 19-21)

Video 2, 10:48 min: Personliga mått (s. 18-19)


Original Pattern Drafting.  

Video 3, 40 min: Vänster verktygspanel (s 22) med 29 ikoner redovisas

Video 4, 21 min:  

Verktygspanel topp (s 23) med 20 ikoner redovisas

Mönster på aktiv del, flytta/justera och byta mönster

Video 5, 27:46 min:  

Textraden överst

Piece/tabel, punkter, skapa en midja (s 24-26)

Edit/measured ajustments (s 27)

Measures/Align points (Punkter på linje s 54)

Measures/Distribute points evenly (Fördela punkter jämt s 54)

Video 6, 39:50 min: Background Image (s 33-37) förbereda symönster

Video 7, 36:34 min:  

Skapa en modell från början (s 38-41)

Att samla och dela på modelldelar (s 45-46)

Överlappning (s 46-48)

Video 8, 36 min:  

Exact Stitch Layout. Knit direction. (s 48-52)

Konstruera en skråkant (s 53-54)

 

Stitch Designer.

Video 9, 25:22 min: Sida 55 – 61 (punkter 1-5)

Skärmbild/arbetsyta, vad ser vi?

Garnpaletten, symbolpaletten

Ritverktyg även tangentbord, färgläge, symbolläge

Transparens, mönsterfärg, bottenfärg

Video 10, 38:56 min:  

Sticktekniker (fair isle, right and wrong side facing, m fl)

Färghantering i garnpaletten, ersätt och byta färg (s. 62)

Palettens verktygsrad (s. 63)

Palettfiler (s. 63-64)

Video 11, 49:14 min: Ikoner vänster verktygspanel (systematisk genomgång s. 65-73)

Video 12, 17:21 min: Kurvor och formar (s. 68-73)

Video 13, 26:36 min:  

Ikoner toppanel + textrad

Omdefiniera ett mönster (s. 81)

Mönster runt ett mönster (s. 82)

Video 14, 14:51 min: Shadows and Outlines (s. 77-80)

Video 15, 47 min:  

Skapa ny mönsterfil (s. 83-85)

Öppna befintliga mönsterfiler. Brother, Silver Reed, DK9, Egna. (s. 85-86)

Tuck och slip (s. 87-89), Kombinera färg och symbol

Video 16, 28:25 min: Mönster på modell, tiling tool (s. 96-103)

Video 17, 10:26 min: Mönster på mönster (s. 104-105)

Video 18, 17:35 min: Integrera modell med mönster (s. 90-92)

Video 19, 20:48 min: Cut and sew (s. 93-95)


Interactive Knitting (s. 109-113).

Video 20, 38:25 min:  

Silver Reed maskiner

Silver Link

Skärmbild

Ikoner

 

Graphics Studio (s. 114-129).

Video 21, 60:00:29 min:  

Generellt

Nya verktyg (s. 114-118)

Ikoner

Konvertering av ett hålkort (s. 118-120)

Konvertering av ett fotografi (s. 121-128)

Konvertering med Stitch Designer

 

Stickprojekt 1a.

Video 22, 23:53 min: Att sticka en tröja med mönster på mönster (Tiling Tool).

Stickprojekt 1b.

Video 23, 60:00:30 min: Att sticka en kofta med flera mönster. Tiling Tool och bårder.